Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2012

majteczki
Reposted fromvith vith viakamlot kamlot
majteczki
majteczki
8885 bbc1 500
Noise Tales need company.
Reposted fromnoisetales noisetales viakamlot kamlot
majteczki
yes yes
Reposted fromi-the-wild i-the-wild viakamlot kamlot
majteczki
1517 c288
Reposted fromsmeagowl smeagowl viakamlot kamlot
majteczki
Reposted fromJoschIsAGeek JoschIsAGeek viakamlot kamlot
majteczki
3570 96a4
Reposted fromsilentshout silentshout viakamlot kamlot
majteczki
exactly my point
Reposted fromcube cube viakamlot kamlot
majteczki
his way 
Reposted fromdeletedd deletedd viakamlot kamlot
majteczki
3211 3005
Reposted fromsaku saku viakamlot kamlot
majteczki
majteczki
4438 7c36
Erin Young
Reposted fromc65 c65 viafapfapfap fapfapfap
majteczki
Reposted fromuosiu uosiu viafapfapfap fapfapfap
majteczki
4621 618d

May 04 2012

majteczki
9094 166f 500
Reposted frompl pl

April 29 2012

majteczki
Reposted frommagges magges viatomczan tomczan
majteczki
Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać!
— Nie ma takiego numeru (2005) ; Hrabia
majteczki

Wyrok na odwlekanie

Leo Babauta podał następujący przepis na zerwanie z odwlekaniem:

  1. Po pierwsze upewnij się, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chcesz daną rzecz zrobić. Serio - nie pomijaj tego kroku.
  2. Zdążaj prosto do celu - nie kombinuj z narzędziami, formatowaniem, czymkolwiek - po prostu weź się do roboty.
  3. Niech to będzie pierwsza rzecz, którą zaczniesz dziś robić - jeszcze przed sprawdzeniem poczty elektronicznej i innymi zadaniami.
  4. Usuń wszystko, co przeszkadza ci przystąpić do działania. Odłącz Internet.
  5. Po prostu zacznij. Skocz na główkę, żeby przełamać barierę wewnętrznego oporu.
  6. Powiedz sobie, że na początek zajmiesz się tą i tylko tą rzeczą przez 10 minut.
  7. Na szczycie swojej listy "do zrobienia" umieść zadanie, do którego jeszcze bardziej boisz się zabrać.
  8. Doszukaj się czegoś ekscytującego w tym, co masz zrobić.
  9. Zapomnij o doskonałości. Po prostu zacznij działać, a poprawki zostaw na później.
  10. Jeśli nadal masz chęć odwlekać, zastanów się jeszcze raz, czy naprawdę chcesz daną rzecz zrobić. Może wcale nie warto albo nie jest to aż tak ważne, jak się wydawało?

A gdy wszystko zawiedzie, zdrzemnij się, pójdź na spacer albo zastygnij w bezruchu. Życie nie polega na gonitwie i produktywności za wszelką cenę. Rób mniej.

Reposted fromnotitle notitle viadobre-rady dobre-rady
majteczki

Zadawaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża Cię do celu, jaki chcesz realizować jutro. Nie pozwól, by Twoje marzenia zarosły chwastami

Reposted frommephalgnus mephalgnus viadobre-rady dobre-rady
majteczki
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromTangledUp TangledUp viadobre-rady dobre-rady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl